Юридическа информация

Условия за употреба

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:

За регистрация и произтичащата от това възможност за използване на услугите, предлагани на сайта Вентана оод е необходимо потребителят да приеме следните условия за ползване на сайта и да предостави своето съгласие по отношение на третирането на личните данни, след като се запознае с тях, съгласно Законодателен декрет 196/2003.


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

1.Собственост, съдържание на сайта, авторско право и регистрирани марки Сайтът и цялото му съдържание, включително търговски марки, лога, икони, текст и др. са изключителна собственост на Вентана оод (по-нататък "Дружеството") или на други страни, които предоставят услуги на дружеството. Те са защитени от италиански и международни закони за авторското право. Използваният софтуер на сайта е собственост на компанията и е защитен от международните закони за авторското право. Сайтът и съдържанието му не могат да бъдат, дори и частично, възпроизвеждани, разпространявани, продавани, прехвърляни или модифицирани. Вентана оод и имената на продукти, услуги, графики и лога са регистрирани търговски марки на Вентана оод. Други продукти, услуги и имена на компании, споменати тук, са регистрирани търговски марки на съответните им собственици. Сайтът може да съдържа връзки към сайтове, които не се управляват от дружеството и за съдържанието им Дружеството не може да бъде държано отговорно. Дружеството не дава никакви гаранции и не поема никаква отговорност по отношение на тези свързани сайтове. Ако потребителят реши да ги посети, го прави на собствена отговорност.

 

2.Употреба на сайта на Вентана оод Сайтът на Вентана оод не може да бъде използван по никакъв начин за изпращане на материали с порнографско съдържание или неморални материали и в никакъв случай за незаконни цели. Забранено е възпроизвеждане, модифициране, копиране, разпространение, продажба или други на сайта за комерсиални цели. Позволено е да изтеглите или разпечатате едно копие на материалите, съдържащи се в сайта за лично ползване, без спекулативни цели. Неоторизираното използване на сайта и материалите, съдържащи се в него представлява нарушение на законите за интелектуалната собственост. Потребителят е длъжен да пази цялата информация за търговски марки и авторски права на материалите, които изтегля или копира. Използването на тези материали на друга интернет страница е забранено.

 

3.Възраст и отговорност на потребителя Потребителят трябва да е пълнолетен и да е в състояние да действа и разсъждава самостоятелно. Използвайки този сайт се задължава да приеме Общите условия за употреба и евентално да поеме отговорност, произтичаща от неправилно използване на сайта. Потребителят, който се регистрира на сайта трябва да посочи само собствените си лични данни и да гарантира, че те са верни, точни и актуални. Потребителят е наясно, че носи отговорност за начина, по който използва сайта, той лично или лице, което използва неговите лични данни.

 

4.Отказ от гаранции Сайтът на Вентана оод се предоставят във вида, в който е. Дружеството и неговите доставчици не предоставят никакви гаранции по отношение на експлоатацията на сайта, точността, пълнотата, надеждността на информацията, материалите и продуктите, съдържащи се в него. Според приложимото законодателство, Дружеството не издава никакви изрични или подразбиращи се гаранции за продаваемост или пригодност на сайта за някаква определена цел.

 

5.Ограничение на отговорността Дружеството не носи отговорност за вреди от какъвто и да било вид, произтичащи от ползването на сайта, включително преки, косвени, случайни или последствени щети.

 

6.Приложими Закони За тези Общи условия се прилага италианското право.

 

7.Промени в Общите условия Дружеството си запазва правото да променя сайта и настоящите Общи условия по всяко време. Промените ще бъдат публикувани на сайта на Вентана оод без да се засяга правото на отказ на потребителя, който ще продължи да използва сайта в съответствие с модифицирана версия на Общите условия.

 

8.Допълнителни условия Допълнителни условия, различни от настоящите, могат да се прилагат при продажба на стоки и услуги или използване на други части на сайта: потребителят се съгласява да се съобразява с тези допълнителни условия.


Legal notice

Ventana s.r.l.
Vicolo V. Bellini, 12 - 35131 - Padova
VAT no. 03301940288
Tax code 03301940288
Company Reg. no. PD-1998-40426
R.E.A. no. 303081/Padova