… анализ, консултация, разработване, планиране, изпълнение.
... винаги в действие.

Стандартна подръжка

Извънредна подръжка

Спешни интервенции

Етапи на интервенция

Дефиниране на проблема

Решение

Оферта

Интервенция

Обратна връзка

Поведенчески код

Вентана има собствен етически поведенчески код, който се спазва от всички
служители и сътрудници на фирмата, от Техническия работен екип до
Оперативната мрежа.