Privacy

Ventana Srl förbinder sig att skydda din privacy och utveckla ny teknik för att ge dig nya, säkrare och ständigt intressantare upplevelser online. I överensstämmelse med Förordningen EU 2016/679 (Allmänna dataskyddsförordningen - GDPR) tillhandahåller vi följande information.

 

Insamling av personuppgifter  

Ventana Srl samlar in personlig information, så som din e-postadress, ditt namn och din adress. Vi samlar även in information om din dator och om den typ av mjukvara, som du använder.
 Denna sistnämnda information omfattar: din IP-adress, den typ av webbläsare som du använder, domännamnet, åtkomsttid och den webbplats från vilken du arbetar. Denna information används av Ventana Srl för att tillhandahålla sina tjänster och för att utarbeta statistik över den generella användningen av webbplatsen.
Du måste alltid hålla i minnet att, om du lämnar ut dina personuppgifter, t.ex. i meddelande- eller forumområdet, är denna information även tillgänglig för andra.
Anmärkning: Ventana Srl läser inte något av dina privata meddelanden online.
 Ventana Srl uppmuntrar dig att kontrollera informationen om privacy även på de länkade webbplatsernas sidor. Ventana Srl ansvarar absolut inte för sätten att skydda din privacy på webbplatser, som inte är de egna.

 

Användning av personuppgifter

Ventana Srl samlar in och använder dina personuppgifter i de syften, som förutses på den egna webbplatsen. Ventana Srl kan dessutom använda denna information för att kontakta dig för marknadsundersökningar eller erbjudande om tjänster på själva webbplatsen.
 Ventana Srl varken säljer eller överför denna information på något sätt till tredje part. Ventana Srl kan, då och då, kontakta dig genom sina egna partner, för något särskilt erbjudande, som skulle kunna vara i ditt intresse, men, i vilket fall som helst, även i detta fall kommer dina personuppgifter inte att överföras till tredje part.
 Ventana Srl kan dela viss information med certifierade partners för att utföra statistisk analys, skicka post eller förbereda en leverans. Även i detta fall är det förbjudet för dessa tredje parter att använda den information de får ta del av för ej förutsedd användning, som går utanför utförande av de tjänster, som begärts av Ventana Srl och det krävs av dem att de behåller denna information konfidentiell.
 Ventana Srl kommer inte på något sätt att sprida dina personuppgifter utan ditt uttryckliga samtycke.
 Ventana Srl. spårar de sidor, som våra kunder besöker på vår webbplats för att fastställa vilken tjänst. som är den mest efterfrågade. Denna statistik används för att modifiera webbplatsens innehåll och ge en mer fokuserad service.
Ventana Srls webbplats tillhandahåller dina personuppgifter endast om detta krävs i lag eller om vi i god tro anser att detta behövs för att: (a) tillfredsställa juridiska krav; (b) försvara Ventana Srls rättigheter eller egendom; och (c) i vissa situationer för att skydda säkerheten för Ventana Srls användare eller för allmänheten generellt.

 

Radering av registrerade användare

Användaren kan när som helst kräva att raderas från listan över registrerade användare och på helt självständigt sätt. När du väl kopplat upp dig till Ventana Srls webbplats, leta upp funktionen "Avregistrera" i Inställningarna. Då denna funktion gör att alla uppgifter som finns raderas helt, finns det ingen möjlighet att skicka något e-postmeddelande för att bekräfta det utförda ingreppet.

 

Användning av cookies

Ventana Srls webbplats använder "cookies" för att låta användare personalisera sina besök på webbplatsen. En "cookie" är en textfil, som sparas på din dator från en webbsida.
"Cookies" kan inte användas för att föra in virus i din dator. Det primära syftet med "cookies" är att tillhandahålla en tjänst och låta användaren spara tid.
Syftet med "cookies" är att informera Webbservern om att du har kommit tillbaka till en särskild sida, eller att hämta information om din adress för en försändelse. Du kan både acceptera eller vägra att ta emot "cookies".
Huvudsakliga webbläsare accepterar "cookies" som standard, men det är en inställning, som du lätt kan modifiera. Om du bestämmer dig för att avaktivera "cookies" kan du inte navigera på korrekt sätt på webbplatsen.

 

Dina personuppgifters säkerhet

Ventana Srl garanterar dina personuppgifter från ej auktoriserad åtkomst. Ventana Srl försäkrar att dina personuppgifter sparas i en säker och kontrollerad miljö, skyddad mot ej auktoriserad åtkomst.

 

Variationer i skydd av privacy

Ventana Srl kan då och då modifiera denna information om privacy för modifieringar, som krävts av företaget eller som begärts av användarna själva.
 Ventana Srl uppmuntrar dig att regelbundet läsa denna information för att hålla dig uppdaterad om hur Ventana Srl skyddar dina uppgifter.

 

Kontakt

Ventana Srl välkomnar dina eventuella kommentarer vad beträffar Skydd av Personuppgifter. Om du anser att Ventana Srl inte observerar vad som anges i denna information, ska du kontakta Ventana Srl på e-postadressen info[at]ventana.it. Vi kommer att göra allt vi kan för att omedelbart lösa problemet.